Meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot

Meðferðarstefna

Hlaðgerðarkot í Mosfellsdal er elsta starfandi meðferðarheimili landsins. Í Hlaðgerðarkoti er unnið með einstaklinga sem eiga við fíknivanda að stríða.

Þar starfar þverfaglegt teymi, læknis, hjúkrunarfræðings, félagsráðgjafa og áfengis- og fíkniráðgjafa ásamt því sem umsjónarmenn eru við störf allan sólahringinn og eru til stuðnings þeim sem eru í meðferð.

Í Hlaðgerðarkoti er lögð áhersla á heimilislegt og hlýlegt viðmót og er virðing fyrir einstaklingnum höfð að leiðarljósi.

Meðferðarformið í Hlaðgerðarkoti er langtíma inniliggjandi meðferð í 12 vikur og eftir atvikum lengur.

Meðferðarstefna Hlaðgerðarkots lítur til þess að áfengis-og vímuefnaröskun sé byggð á samfélagslegum, félagslegum, sálfélagslegum og læknisfræðilegum þáttum. Í Hlaðgerðarkoti er lögð áhersla á að greina og vinna með sálfélagslega, félagslega og samfélagslega þætti. Unnið er með æsku og uppeldi einstaklinga, áföll, félagsleg og andleg vandamál.

Meðferðarstarf í Hlaðgerðarkoti byggir á hugmyndum 12 spora kerfisins auk þess sem áhersla er lögð á þverfaglega og einstaklingsmiðaða nálgun til þess að auka líkur á að skjólstæðingar fái bata frá vímuefnafíkn og geti lifað án vímuefna. Fræðsla, fyrirlestrar, hópastarf og einstaklingsviðtöl miðast öll við hjálp til sjálfshjálpar til að efla einstaklinginn og auka þekkingu hans á þeim vanda sem vímuefnafíkn er. Hluti af því er vinna með mikilvæga þætti svo sem samskipti, sjálfsmynd, lífsleikni og ábyrgð.

Í meðferðarstarfinu er mikil áhersla lögð á sjálfsvinnu og þátttöku hvers eins

Í Hlaðgerðarkoti er ekki boðið upp á afeitrun/niðurtröppun. Þeir sem þurfa á slíkri þjónustu að halda, er bent á Landspítalann, deild 33a eða sjúkrahúsið Vog.

Tekið er á móti sendingum til vistmanna í Hlaðgerðarkoti á skrifstofu Samhjálpar í Skútuvogi 1g, 105 Reykjavík. Kynnið ykkur reglur um innihald sendinga áður en komið er með sendinguna. Hægt er að hringja á skrifstofuna í síma 561-1000 eða í Hlaðgerðarkot í síma 566-6148 til að fá nánari upplýsingar hvað má senda. Sendingar þurfa að berast fyrir kl. 10:30 á fimmtudögum og farið er með þær á mánudagsmorgnum.

Umsókn um meðferð í Hlaðgerðarkoti í síma 566-6148, svörun frá kl. 10-22 eða símsvari frá kl. 22-10, þá er hægt að lesa inn umsókn.